Valgte seg Røros

FORFATTERE SOM TREKKPLASTER: Den italienske delegasjonen og Røros kommunes representanter valgte Røros kirke for å markere at et samarbeid om å markedsføre hverandre som litterære landskap er på trappene.

FORFATTERE SOM TREKKPLASTER: Den italienske delegasjonen og Røros kommunes representanter valgte Røros kirke for å markere at et samarbeid om å markedsføre hverandre som litterære landskap er på trappene.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Røros kommune var vertskap for en italiensk delegasjonledet av ambassadør Georgio Niovello.

DEL

Ambassadøren skal være bindeleddet i et samarbeidsprosjekt mellom Røros og den italienske sammenslutningen Parchi letterari` (Litterære landskap).

Stanislo de Marsanich fra Società Dante Alighieri, en forening som promoterer italiensk kunst, kultur og språk i utlandet, ønsker at Italia og Norge gjensidig skal promotere hverandres destinasjoner gjennom å bruke store forfattere som trekkplaster. Rørosområdet og Bergstaden Røros med heimstaddikteren Johan Falkberget ble på det viset et naturlig valg for ambassadøren.

For Røros er poenget å selge inn kulturen og naturen, bergverksfolket, kulturlandskapet og villmarken, den spesielle byggeskikken som ble formet av alt det gruvedriften førte med seg, av det livsnødvendige husdyrholdet, av samenes reindrift i landskapet som Rugeldalens store sønn åndet og levde for, diktet om og alltid vendte tilbake til.

Alle veier går til Rom

I Italia fins det per idag 18 litterære landskap som er knyttet opp til sin egen heimstaddikter.

- At lille Røros og områdene rundt får være med i et slikt nettverk og at Società Dante Alighieri vil løfte fram Falkberget, er litt av en ære, og en vinn vinn situasjon, sa ordfører Vintervold.

Parchi letterari` skal åpne en avdeling i Roma i 2017, og der skal Røros som første samarbeidspartner få sin faste plass. Det var ordfører Hans Vintervold, varaordfører Bjørn Salvesen, kultursjef Morten Tøndel og sokneprest Harald Hauge som ledsaget delegasjonen under rørosbesøket. Neste dag reiste representanter fra kommunen sammen med italienerne til litteraturfestivalen i Oslo.

På dette Rørosbesøket ble det undertegnet en første samarbeidsavtale om å promotere hverandre på reiselivsmesser og liknende arrangement og starte arbeidet med å utvikle kulturelle arenaer for tilreisende. Da må et Johan Falkbergets bibliotek i Bergstadens midte være litt av en start.

Ordfører Vintervold spurte om ambassadøren hadde lest noe av Falkberget. - Jeg har prøvd litt, svarte han. Da er det store spørsmålet om ordføreren har lest noe av Dante.

Offensiv ambassadør

Den italienske ambassadøren har rukket å initiere flere liknede samarbeidsprosjekter, blant annet knyttet opp mot dramatikeren Henrik Ibsen og forfatteren Cora Sandel . Han ivret også for samarbeidsprosjekter mellom pilgrimsledene i Italia og Norge, og mellom den gotiske katedralen Duomo di Milano, en av verdens største og Nidarosdomen i Trondheim, Nordens største middelalderkirke.

Tidligere samarbeidsprosjekter Røros-Italia

Det er ikke første gang et italiensk-norsk samarbeid på rørosisk jord har funnet sted. Kulturprosjektet Incontro var et møte mellom italienske og norske kunsthåndverkere som kuliminerte med en utstilling med arbeider i keramikk, glass, og fotografi, som først ble vist i Sughera-museet i Tolfa sommeren 2000, og deretter i Storstugu høsten 2001. Lokale utstillere som var med i workshop på Røros var blant annet glasskunstner Hans Jørgen Skansbo og keramiker Torgeir Leander Henriksen. I etterkant var Bergstadkoret med i en felleskonsert i Tolfa.

I tillegg har den danseglade metallurgen, professor eremitus Arne Espelund, jobbet iherdig for å etablere et samarbeid mellom bergstaden Røros og den italienske bergstaden Agordo. Begge er bygd opp rundt kopperutvinning i barske og ugjestmilde strøk. Den gang ble visitter og gjenvisitter mellom italiernerne og representanter fra Røros kommune, Rørosmuseet Smelthytta og Røros museums- og historielag.

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags