- Nå kan vi gi elevene et helhetlig teatertilbud, som før var prosjektbasert

Høsten 2019 inngikk Bergstaden Teaterlag og Røros Kulturskole et omfattende samarbeid. Formålet er å utvide tilbudet til barn og unge.