20 verdensarvforvaltere fra 20 land er i disse dager samlet på Røros for å starte et nytt verdensomspennende prosjekt som skal vare i seks år. I løpet av disse årene skal Verdens naturvernorganisasjon (IUCN) og Det internasjonale senteret for studier av restaurering og bevaring av kulturminner (ICCROM) jobbe mot en sammensmelting av kultur- og naturforvaltning. I løpet av det tidagers lange kurset besøker kursdeltakerne også Holtålen, Os, Tolga og Femundshytta i Engerdal.

Gamini Wijesuriya, prosjektleder for programmet, opplyser at det er flere grunner til hvorfor Røros ble valgt som oppstartsted for programmet. En av dem er at Bergstaden og områdene i Circumferensen er et godt eksempel på hvordan forvaltning av kultur og natur kan knyttes sammen.
- I Røros er det blitt gjort mange forsøk på samarbeid på tvers, sier Erlend Gjelsvik fra riksantikvaren. Han mener likevel skillet mellom kulturminner og natur som verdensarv er for sterkt. Systemene på høyt nivå gjør det vanskeligere for det lokale nivå å klare å bedre forvaltningen, samt skape nye lokale prosjekter. For å komme i gang vil deltakerne gjennom kurset jobbe mot en presentasjon 15. juni, hvor de kommer med forslag til hvordan verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen kan forbedre sin integrering av kultur og natur i forvaltningen.

- Den største bragden vi ønsker å fullføre er å skrive om regelboken og manualen for forvaltning av natur og kultur på verdensarvsteder, sier Tim Badman, leder av IUCN. Han mener at ved å bringe kultur og natur sammen vil forvaltningen i helhet bli bedre, mer effektiv, og lokalsamfunn kan få mer kunnskap og innflytelse på forvaltningen om verdensarven.