Høye gjerder holder ikke

Av

Det er krevende å drive avfallshåndtering ved et landskapsvernområde og yndet turterreng. Høye gjerder hindrer ikke at det er avfall utenfor anleggsområdet til Røros Container og Miljø AS.