Røros oppretter miljøpris som skal deles ut hvert år

Røros - illustrasjon - eksteriør - kirke - hyttklokka *** Local Caption *** Røros eksteriøs

Røros - illustrasjon - eksteriør - kirke - hyttklokka *** Local Caption *** Røros eksteriøs

Av
DEL

- Vi i Røros kommune er opptatt av klimaendringene og de miljømessige utfordringene verden står overfor. Vi har alle et ansvar for å redusere utslippene, og det er spennende å se alle de mulighetene som finnes, meddeler kommunen.

De peker på at det handler om å gjøre en forskjell, både i dag og for fremtiden. Det er lettere å få fart på endringene om vi står sammen og kan inspirere hverandre. Derfor ønsker Røros kommune å dele ut en årlig miljøpris, som en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for klima- og miljøet i Røros kommune. Prisen skal bidra til kommunens holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet.

Røros kommune har de siste årene også laget et godt planverk for et bærekraftig samfunn. Alt fra nærings-, folkehelse- og kulturarbeidet skal bidra til at Røros blir et samfunn vi kan leve godt i, i mange generasjoner framover. Utdelingen av en miljøpris er ett av mange tiltak vi er i gang med.

Røros som et rikt natur- og kultursamfunn har et godt grunnlag for et liv med mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag.

- Øker vi i tillegg muligheten for gjenbruk, deling og reparasjon, vil det være bra for lommeboka, for miljøet og ikke minst for å skape et inkluderende samfunn. Miljøfokus vil øke bokvaliteten og gjøre Røros til en mer attraktiv plass for unge tilflyttere, melder kommunen.

Å gjøre Røros til et lavutslippssamfunn innen 2050 er et stort prosjekt som bare kan lykkes gjennom et tett samspill mellom innbyggere, næringsliv, organisasjonsliv, stat og kommune. Røros kommune ønsker å mobilisere kompetanser, ideer, engasjement og virkelyst blant medarbeidere, innbyggere, lokale virksomheter og foreningsliv i løsning av felles oppgaver, problemer og utfordringer.

- Vi kan løse miljøutfordringene mer effektivt om vi deler kunnskap og ressurser med hverandre. Involvering er sentralt for å nå klimamålene. Hvem synes du da fortjener årets miljøpris? Derfor ønsker vi ditt forslag til årets miljøpris. Hvem mener du er et eksempel til etterfølgelse? Hvem mener du fortjener oppmerksomhet for sitt miljøengasjement? meddeler Røros kommune.

Alle som måtte ønske det kan komme med forslag på kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige og begrunnet. Det skal komme fram hvem som har foreslått kandidaten. Kandidaten som tildeles prisen skal være bosatt/ha tilhold i kommunen, men kandidater utenfor kommunen kan ved enkelttilfeller komme i betraktning.

Send inn ditt forslag til postmottak@roros.kommune.no eller Røros kommune, Servicetorget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Merk forslaget med miljøpris 2019. Forslaget må være sendt inn innen 1. september

Artikkeltags