Ber planutvalget si nei til dispensasjon

Uno-X har søkt om dispensasjon fra byggegrense for å etablere automatstasjon ved Rema. Det vil rådmannen si nei til.