Tommel opp for matbutikk-planer i Gjøsvika

Flertallet i planutvalget på Røros vil la Coop regulere et område i Gjøsvika til dagligvarebutikk.