Denne kvintetten skal tilrå benevning og skrivemåte av samiske navn i Røros