Røros er første kommune i landet som miljøsertifiserer hele organisasjonen samtidig

Rådmannens ledergruppe sammen med samfunnsplanlegger og konsulent i JM. Bakerst fra venstre: Leif Tore Smedås, Frode Skogås, Jan Roger Wold, Inge Aas, Dag Øyen, Jøran Martin Johansen (JM konsult), Nina Hjelle og Hanne Bryde (samfunnsplanlegger). Foran fra venstre: Kjersti Forbord Jensås (konst. rådmann), Mona Landsverk, Morten Tøndel, Nina Leer Harborg, Gonda Brouwer, Bente Tellebon.

Rådmannens ledergruppe sammen med samfunnsplanlegger og konsulent i JM. Bakerst fra venstre: Leif Tore Smedås, Frode Skogås, Jan Roger Wold, Inge Aas, Dag Øyen, Jøran Martin Johansen (JM konsult), Nina Hjelle og Hanne Bryde (samfunnsplanlegger). Foran fra venstre: Kjersti Forbord Jensås (konst. rådmann), Mona Landsverk, Morten Tøndel, Nina Leer Harborg, Gonda Brouwer, Bente Tellebon.

Av

Klimasaken engasjerer i disse dager verden over med svenske Greta Thunberg i spissen. Hundretusener av ungdom streiker og forventer handling fra dagens ledere.

DEL

- Vi er glad for at ungdommen engasjerer seg og tar et av verdens aller største utfordringer på alvor. Kommunen har allerede satt i gang flere tiltak internt i organisasjonen, for eksempel energieffektivisering, sortering både på skole og i barnehage, og vi setter snart i gang med et matsvinnsprosjekt på Brekken, Glåmos og Røros skole v/Sundveien. Vi har de siste årene også laget et godt planverk for et bærekraftig samfunn. Alt fra næringsarbeid til folkehelse- og kulturarbeidet skal bidra til at Røros blir et samfunn vi kan leve godt i uten at det går på bekostning av framtidige generasjoner. Nå er tiden kommet for at vi skal gjøre handling ut av ideer og planer og ta klimaet- og miljøet på alvor. Det er tverrpolitisk enighet om denne satsingen. Vi ønsker at Røros skal være et godt sted å bo, og et sted det er lett å ta miljøvennlige valg. Da må kommunen gå foran som et godt eksempel, sier konstituert rådmann Kjersti Forbord Jensås i en pressemelding.

Krever mer handling og mindre prating

Først i landet

Røros kommune blir den første kommunen i landet som velger å miljøsertifisere hele organisasjonen samtidig. Daglig leder i Miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg, er imponert over satsingen.

-Vi gir honnør til Røros for å sertifisere alle sine kommunale enheter innen samme år. Det er en både smart og effektiv måte å gjøre det på som vil skape synergier på tvers, engasjement og energi i prosessen. Så vidt vi kan se er det første kommunen som velger å gjøre det på denne måten, og vi håper at det kan inspirere andre kommuner til å gjøre det samme, sier Ytreberg.

Hun påpeker også kommunen har en større påvirkning enn man ofte skulle tro gjennom sine enheter.

Elevene streiket og fikk ros fra læreren: – De kan skulke med god samvittighet

-I barnehager og skoler møter man ungdommen som nå er i ferd med å engasjere seg. Det at de selv kan være med å bidra gjennom Miljøfyrtårnarbeidet der de er hver dag, er viktig. Man skal heller ikke se bort fra ringvirkningseffekten i arbeidet; med ideer og diskusjoner til bærekraftsinitiativer både i og utenfor skoletiden. Kommunen har ellers en veldig stor påvirkningskraft gjennom sin innkjøpsmakt, og vi håper at sertifiseringen kan øke fokuset på å stille kravet videre til alle leverandører, sier daglig leder Ytreberg.

Fra kobber til klima

Røroshistorien forteller hvordan et lite sted kan ha store ringvirkninger. Kobberet og gruvdriften bygget opp et samfunn, og Røros er kjent for sin kobbergruvevirksomhet. Samtidig hadde gruvedriften omfattende konsekvenser for naturen og miljøet. Ironisk nok er verdens klimaendringer i dag med på å true verdensarven.

Et bærekraftig lokalsamfunn

- Nå ønsker vi å ta steget videre og virkelig vise vei for hva det vil si å være et bærekraftig samfunn. Vi skal bli kjent for alt fra kobber til klima, og håper innsatsen vi nå gjør kan inspirere andre kommuner og bedrifter til å ta i et krafttak for miljøet. Sammen står vi sterkere! I tillegg til å bli miljøfyrtårnsertifisert, så er Røros kommune nå også engasjert i arbeidet med remerkingen av Røros som et bærekraftig reisemål. Dette er et samarbeid mellom Destinasjon Røros, Røros kommune og Næringshagen, sier Forbord Jensås.

SV-jubel

Prosjektet var et av verbalforslagene Røros SV fikk vedtatt under budsjettmøtet høsten 2018.

- Og gjett om vi er glad, stolt og takknemlig over denne ambisiøse satsingen i hele kommunens administrasjon som nå rulles ut. Som første kommune i landet tas hele organisasjonen i en og samme prosess. Det viser at kommunen tar den viktigste utfordringen vi har i vår tid på alvor, å gi den oppvoksende slekt en beboelig klode. Røros SV ønsker lykke til, melder Bjørn Salvesen.

Artikkeltags