De yngste og de eldste blir flere, resten blir færre

Artikkelen er over 1 år gammel

I 10-årsperioden fra 2019-2029 blir det 353 flere rørosinger i alderen 67 år og eldre. Det blir 29 flere barn mellom 0-5 år, mens det blir 89 færre rørosinger mellom 6-66 år.