Inngår samarbeid med plastinnsamlingsselskap

Arnt Sollie i Ren Røros mener det ikke er nok å snakke om bærekraftige tiltak, men at bærekraftige tiltak også må utføres.

Arnt Sollie i Ren Røros mener det ikke er nok å snakke om bærekraftige tiltak, men at bærekraftige tiltak også må utføres. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ren Røros har inngått samarbeid med selskapet Empower for å rydde plast i andre deler av verden

DEL

- Vi satser på bærekraft, og da må vi ta det på alvor, sier Arnt Sollie, administrerende direktør i Ren Røros.

Med det sikter han til at selskapet ønsker å satse på bærekraftige tilbud som skiller seg ut fra hva andre kraftselskaper tilbyr.

Kundene som velger det nye strømtilbudet er med å støtte samarbeidet som kombinerer fornybar vannkraft fra Norge med rydding av plast og bekjempelse av fattigdom andre steder i verden.

Innsamlingen av plast foregår hovedsakelig i utviklingsland, der plastforurensingen er størst, men tiltaket påvirker hele den globale livssyklusen. En reduksjon i plastforurensning i en del av verden fører til mindre mikroplast i det globale økosystemet i sin helhet.

- Er samarbeidet en del av den nye omstillinga til Ren Røros?

- Ja, det er en del av den nye omstillinga. Vi kan ikke bare si at vi jobber med bærekraftige mål, vi må faktisk gjøre det, svarer Sollie.

Tidligere i år skiftet selskapet navn fra Røros Elektrisitetsverk, og selskapet planlegger flere miljøkonkrete tiltak fremover.

- Vi har andre prosjekter på gang, men de fleste er på et tidlig stadium ennå. Vi er bevisst i alle valg vi gjør, og vurderer hele tiden om det er ting vi kan gjøre bedre enn det vi gjør i dag, kommenterer Sollie.

Fellesnevneren for tiltakene er at de er ment å skape mer samfunnsbevissthet og holdningsendringer.

Det er heller ikke tilfeldig hvor støtten går hen. Ettersom nordmenn generelt er flinke til å unngå forurensing valgte selskapet denne gangen å satse på et globalt plastryddingsprosjekt, som hjelper til med å spre kunnskapen om miljøbevissthet der det trengs.

Ny teknologi

Tiltaket er også gunstig for Ren Røros. Teknologien brukt av Empower skal Ren Røros selv etter hvert benytte seg av i det de begynner med andre prosjekter.

-Dette er relevant blant annet til vår forsyningssikkerhet, og litt av grunnen til at vi valgte Empower som samarbeidspartner.

Gjennom det nye samarbeidet får Ren Røros dermed kunnskap og erfaring med denne typen teknologi.

Empower

Empower ble startet opp januar 2018, med mål om å utvikle et innsamlingssystem for plast lik det norske pantesystemet for plastflasker. De har innsamlingsprosjekter i 20 land, hvor plasten måles i kilo.

Innsamlerne tjener en dollar per kilo plast de samles inn, som igjen konverteres til landets egen valuta. Siden oppstarten er over 16 millioner kilo plast samlet inn.

Empower benytter seg av blockchain-teknologi, som vil si at det ikke brukes mellommenn til å håndtere pengene som doneres til organisasjonen. Når en person gir penger til organisasjonen går dermed alt til plastinnsamlerne.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken