Flere interesser rundt gjeninnføring av fisk i Gjettjønna

Artikkelen er over 1 år gammel

Gjettjønna ble rotenonbehandlet sist høst etter at den uønskede fiskearten mort ble oppdaget i 2016. Nå er planleggingen av prosessen med gjeninnsetting av fisk i gang, men partene er ikke enige om hvilke arter som bør inn.