Skjørostproduksjonen ti-dobles om sommeren da de fast ansatte har ferie. Da er det godt med 12 vikarer

Flere av vikarene har tilbragt flere somre ved Rørosmeieriet.