Kommunen eier parkeringsplassen

Sør-Trøndelag Jordskifterett har kommet fram til at Røros kommune eier arealet med parkering i Finneveta.