Kommunen svarer på kritikken: - Det er gode rutiner for varslere i Røros

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås understreker at det er etablert gode rutiner for varslere i Røros kommune.