For et par uker siden ba Torhild Aarbergsbotten (H) om at fylkeskommunen måtte snu hver stein for å unngå at busstilbudet raseres i distriktene. Hun spurte om fylkesordfører Tore O. Sandvik ville ta initiativ til et nytt eiermøte med AtB , og oppfordre til at de setter seg ned sammen med operatørene for å finne en felles løsning som gir bedre tilbud.

Får bli med på møte

Fylkesordføreren har kommet med svar til Aarbergsbotten, og finner det naturlig at hun, som nestleder i samferedselskomiteen, deltar på fylkesrådmannens kontaktmøter med AtB.
– Jeg oppfordrer alle parter til å bidra til å finne de beste løsningene innenfor de juridiske og økonomiske rammene som både fylkeskommunen og øvrige parter må forholde seg til. Dette innebærer ingen endring av AtB sitt oppdrag, og eiermøte er derfor ikke riktig forum for en slik oppfordring. Jeg har bedt fylkesrådmannen ta opp dette i kontaktmøte med AtB, svarer fylkesordfører Sandvik.

Analyse

Han opplyser videre at AtB er i ferd med å utarbeide en analyse der dagens situasjon blir beskrevet.
– Der analyseres hvilke handlingsrom som finnes, med oversikt over mulige konsekvenser ved endring av oppdraget, samt en anbefaling for videre framdrift. Basert på denne analysen vil fylkesrådmannen invitere partene til et møte for å drøfte videre framdrift, svarer Sandvik.

Alt for dyrt

Sandvik sier i svaret at han ikke deler Aasbergsbottens svært negative beskrivelse av kollektivtilbudet, sjøl om ikke alle opplever å ha et godt tilbud.
– Det er verdt å minne om at de fleste kollektivreisende har fått et langt bedre busstilbud de siste seks årene, sier han.
Han viser til et eksempel fra Røros der ei skolerute ble rutesatt med en kostnad på to millioner kroner per år.
– Imidlertid reiste i snitt kun 20 passasjerer med denne ruten per måned. Kostnaden per passasjer ble dermed 8.300 kroner. Dette kan umulig gjenspeile faktiske kostnader for selskapet, og det blir et alt for dyrt tilbud å opprettholde, sier Sandvik, og viser til at fylkeskommunen brukte 83 millioner kroner mer på kollektivtrafikk i 2014 enn året før.