Langs Hitterelva, en kort spasertur unna Slegghaugan, har Røros kommune et deponi for snøen som legger seg i sentrumsgatene om vinteren. Etterhvert som snøen tiner kommer grus og søppel frem for dagen. I vår har det vært spesielt ille.

Det ble gruset mye i vinter og grusen og sanda i snøen som er dumpet utfor skråningen mot elva, og det gjør at det tiner veldig sent.

Dette har skapt diskusjon i sosiale medier. - Slik kan det ikke se ut midt i verdensarven, hevder noen.

- Dette er et natur- og friluftsområde, understreker andre.

Det skal også ha skapt problemer blant annet for arrangørene av An-Magrittet som fant is- og snøhaugen,  med plankebiter og søppel i, midt i ritt-traséen tidligere i vår.

Verdensarvkoordinator Thorfinn Rohde mener snødeponiet ikke er et pent syn, men opplyser om at stedet har godkjent som deponi fra Fylkeskommunen i mange år, og at snøen må legges et sted.

- Man må bare forsone seg med at det er der. Vi har ingen gode alternativer, sier han.
- Snøen og grusen blir ryddet opp etter hvert. I år ble spesielt mye grus brukt i gatene, og derfor ligger det mer grus der nå enn før, sier Rohde til Arbeidets Rett.