Statens Vegvesen har gitt et forslag til hvor skiltene til Verkets bobilparkering kan stå

FORSLAG: Her er Statens Vegvesens foreløpige forslag til hvor informasjonskiltene for bobilene kan stå, som forteller sjåførene at de kan parkere på Verket. Det er foreslått å plassere ett skilt på hver side av krysset før man svinger av til Verket.

FORSLAG: Her er Statens Vegvesens foreløpige forslag til hvor informasjonskiltene for bobilene kan stå, som forteller sjåførene at de kan parkere på Verket. Det er foreslått å plassere ett skilt på hver side av krysset før man svinger av til Verket. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Men skiltene kan tidligst settes opp i september.

DEL

Plasseringene som er foreslått for skilting er rett før man kommer til krysset der man kan svinge av til Verket.

Ikke tidsnok

Statens Vegvesen bekrefter at de har mottatt søknad fra Røros Parkering AS angående å sette opp skilt, men at de mottok dette for sent til å få gjort det før sommeren.

- Normalt holder vi oss innen forvaltningsloven, men på grunn av ferietid må man forvente lenger saksbehandlingstid, sier Roar Singstad, fungerende seksjonsleder.

Les sak fra i fjor da Statens Vegvesen understreket at de måtte få beskjed om skilting i god tid før sommeren:

Statens Vegvesen

Statens Vegvesen har skiltmyndighet langs veiene i Norge, og er instansen kommuner må søke for å få tillatelse til å sette opp skilt.

- Saken er under behandling av saksbehandler Mats Ole Kringen, senioringeniør hos Statens Vegvesen i Sør Trøndelag, og prosessen for å få satt opp skilt blir igangsatt etter ferien, sier Singstad.

  Forslaget

  - Det vi har søkt om, og sett for oss, er skilting på innfartsveiene til Røros, men Statens Vegvesen har sagt at det per i dag finnes for mange skilt på disse strekningene fra før. Vi søkte for sent, og i med at vi ikke får løst dette før etter sommeren, så har vi i praksis et år på oss å komme fram til en god løsning med Statens Vegvesen, og det tror jeg at vi kommer til å klare, sier daglig leder for Røros Parkering, Jon Anders Kokkvoll.

  Han sier at de har mottatt forslaget fra Statens Vegvesen, og at de skal ta dette med videre i dialog med kommunen.

  - Vi er heleid av kommunen, og mens vi forvalter all offentlig parkering, så er det kommunen som planlegger og tilrettelegger parkeringsarealet. Dette krever derfor tett dialog, sier Kokkvoll.

  Økende antall bobiler for hvert år, men fortsatt ingen informasjon om hvor de kan parkere


  Artikkeltags