- Det er helt nødvendig at det etableres et felles parkeringsanlegg utenfor, men samtidig nær sentrum