Røros Kommune gis dispensasjon fra fredning

Røros Kommune har etter søknad fått dispensasjon fra fredning i rådhuset for å utføre istandsetting av dører og trapp.