Ønsker seg en åpen folkekirke

ÅPEN DØR: Jon Høsøien stiller på liste for organisasjonen Åpen folkekirke, og kan medlem i bispedømmerådet i Nidaros den neste perioden. Dit skal det velges sju leke medlemmer. - Åpen folkekirke har et bredt engasjement for menneskeverd og miljø, og vi ønsker en åpen kirke der det ikke er så høy terskel for å trø over dørstokken, sier han, her på dørstokken og terskelen til Bergstadens Ziir, der Høsøien føler tilhørighet både til historie og religion, og også til Johan Falkbergets forfatterskap. Foto: Guri Jortveit

ÅPEN DØR: Jon Høsøien stiller på liste for organisasjonen Åpen folkekirke, og kan medlem i bispedømmerådet i Nidaros den neste perioden. Dit skal det velges sju leke medlemmer. - Åpen folkekirke har et bredt engasjement for menneskeverd og miljø, og vi ønsker en åpen kirke der det ikke er så høy terskel for å trø over dørstokken, sier han, her på dørstokken og terskelen til Bergstadens Ziir, der Høsøien føler tilhørighet både til historie og religion, og også til Johan Falkbergets forfatterskap. Foto: Guri Jortveit

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ved høstens kirkevalg stiller Åpen folkekirke egen liste for første gang. Rørosingen Jon Høsøien står på 3.plass på den historiske lista for Nidaros.

DEL


røros: Åpen folkekirke vil styrke demokratiet i Den norske kirke og stiller egne lister i landets bispedømmer ved Kirkevalget 2015.
Valget foregår samtidig med valg til menighetsråd og kommunevalg. Da skal det velges leke medlemmer til bispedømmeråde og Kirkemøtet for en ny fireårsperiode.
Nidaros bispedømme har vedtatt ei liste med 14 kandidater, der Jon Høsøien er nominert på 3.plass.
- Bispedømmerådet skal ha sju leke medlemmer, og da jeg ble spurt om å stille til valg for Åpen folkekirke, bestemte jeg meg for å si ja til det, forteller Høsøien.
Han var i sin tid med på etableringen av Fjellkirka på Røros, og stiftelsen av Røros Kirkeforum der han var den første lederen.

Engasjement for kirkeliv

- Jeg er medlem av dagens menighetsråd og fellesråd i Røros. Det er meningsfylt å engasjere seg i kirkespørsmål, som favner både det å ta vare på den historiske arven og innholdet i hva kirka skal stå for og holde på med.
- Åpen folkekirke står for mye jeg synes er både viktig og riktig, legger han til.

Tradisjoner i ny tid

De ønsker å vise at kirken er en åpen kirke for alle som vil tilhøre den, i tråd med kirkens grunnlag og oppdrag, kjærlighetens evangelium. En kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering.
- Kirken har en utfordring med å engasjere seg på en måte som angår folk. En må forene nytenkning og tradisjon, så flere kan kjenne tilhørighet, poengterer Jon Høsøien.
Bakgrunnen for etableringen av Åpen folkekirke i fjor, var Kirkemøtets motstand mot likekjønnede ekteskap.
- Åpen folkekirke er beskyldt for å virke splittende, men delte meninger og uenighet, tro og tvil, har jo eksistert bestandig. I dagens demokratiske samfunn er det bare rett og rimelig at begge sider i en sak har en arena.
- Dette er en uenighet en kan leve med. En må respektere hverandre og sikre dialog. Ikke trø hverandre på tærne, og heller ikke trø på trua til folk. Men, det ligger ingen motsetning i å respektere andres standpunkt og like fullt arbeide for det en tror på sjøl, fastslår Høsøien.
guri jortveit
906 62 117
guri@retten.no

Artikkeltags