Uværet sørget for at flyet måtte snu før landing på Røros. Sjekk hølet i asfalten etter lyn-nedslaget

En svært god julimåned for lufthavna på Røros, ble brått avløst av et voldsomt uvær 6. august.