Røros Hotell Gruppen blir Røros Pride sin hovedsamarbeidspartner.

Hans Oddvar Stuenes og Erik Høsøien i Røros Pride er i full gang med å inngå samarbeid og knytte bånd til lokale bedrifter og aktører til regionens første Pride- uke våren 2020. Det var med stor glede de presenterte Røros Hotell Gruppen som sin hovedsamarbeidspartner, og gleden var gjensidig.