Gå til sidens hovedinnhold

Solid resultat for RørosBanken etter første halvår

Artikkelen er over 2 år gammel

Etter emisjon har egenkapitalen økt med 70 millioner kroner.

Halvårsregnskapet for RørosBanken viser et resultat før skatt på 29,6 millioner kroner mot 25,3 millioner kroner i samme halvår 2017. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 7,38%, en nedgang fra 8,51% i 2017.

Nedgangen har sin forklaring i økt egenkapital etter vårens vellykkede utstedelse av egenkapitalbevis. Etter emisjonen økte bankens egenkapital med 70 millioner kroner, fordelt på 382 eiere.

God vekst

Samlet utlånsvolum inklusive utlån via Eika Boligkreditt passerte i andre kvartal seks milliarder kroner hvorav utlån til bedriftsmarkedet utgjør 1,7 milliarder kroner.

Veksten i 2018 med tilsammen 187 (3,2%) kommer fra personmarkedet. Kundeinnskudd har en marginal nedgang fra årsskifte og utgjør nå 3,3 milliarder kroner.

Små ringvirkninger

Den økonomiske utviklingen i bankens primære markedsområde er hovedsakelig positiv, og arbeidsledigheten holder seg stabilt lav. Utfordringene i jordbruket følges nøye, men basert på sammensetningen av bankens portefølje forventes ikke store ringvirkninger.

Banken ser muligheter for fortsatt vekst i markedsområdet og styrer mot en årsvekst i området 4 – 6%. Med et tilfredsstillende årsresultat, samt eksisterende kapitalkrav og utbyttepolitikk, kan denne veksten kapitaliseres gjennom løpende drift.

Kommentarer til denne saken