Løyver for leiekjøring i utmark i Røros

Illustrasjonsbilde.

Illustrasjonsbilde. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Perioden for leiekjøringsløyver for Røros løp ut 1. mai 2019. Røros kommune opplyser på sine nettsider at de derfor gjennomfører en ny tildelingsrunde. Den nye tildelingen av løyver er for sesongene 2019/20 til og med 2022/23.

Søkere bes sende inn begrunnet søknad til kommunen, og vil bli vurdert etter en rekke ulike kriterier:

  • Tidligere leiekjørere prioriteres
  • Det søkes å oppnå en geografisk spredning av løyvene
  • Søkers bosted i forhold til utfartsstederRettidig rapportering og ellers overholdelse av kriterier angitt i siste tildelingsrunde.

Kriteriene er ikke listet opp i vektet rekkefølge. Tildelingen av leiekjøringsløyver skjer på bakgrunn av behovet i kommunen, og det er dermed ikke gitt at det samme antall løyver utdeles hver sesong.

Fristen for å sende inn søknad er den 15. august.

Artikkeltags