Fredag 23. september møttes de fem nordiske verdensarvorganisasjonene på Thingvellir på Island, og etablerte en felles nordisk organisasjon. De nordiske verdensarvstedene, til sammen 40 steder, får med dette en felles organisasjon som blant annet skal arbeide med faglig utveksling og erfaringsarenaer.

Den nye felles nordiske organisasjonen får forretningsadresse på Doktortjønna på Røros noe som må betegnes som en stor fjær i hatten for verdensarvstedet Røros.

Felles organisasjon

Verdensarvlista består nå av 1052 steder i 165 land. Både hvert sted og hvert land trenger å samarbeide med andre om hvordan man skal ta vare på denne arven på beste måte.

- Vi har gjennom flere tiår hatt et samarbeid i Norden, gjennom en årlig nordisk verdensarvkonferanse, og både stedene og de statlige representantene har sett at dette samarbeidet er svært nyttig. Gjennom en felles organisasjon kan vi få til et mer planmessig samarbeid, og bygge opp en felles kunnskap om hvilke utfordringer det enkelte sted trenger jobbe med framover. For Norge er dette viktig, både fordi vi har kunnskap å bidra med og fordi vi trenger å lære fra de øvrige nordiske stedene, sier organisasjonens første styreleder, John A. Bryde fra Norge. Han er daglig leder i Norsk Verdensarv.

 

Nedfelt i vedtektene

- Dette har vi jobbet med i flere år. Og det er veldig flott at en faktisk i vedtektene nå har nedfelt at Røros kommune skal være adressen til denne organisasjon. Vi har jo snakket med Hans om dette, at han har gitt uttrykk av å være positivt innstilt på å være vertskapskommune hjelper jo på, sier Bryde.

Hva dette blir i fremtida vet man ikke enda.

- Men som en nordisk organisasjon så kan en få tilgang til nordiske støttemidler, og en kan også få tilgang til EU-midler. Dette vil tilfalle det nordiske samarbeidet, som igjen kan gi fordeler til det norske samarbeidet som Røros er en del av, sier Bryde.

Norges Verdensarv

I 2017 er det forøvrig 10 år siden Norges verdenarv ble stiftet på Vertshuset på Røros, det er paraplyorganisasjon for de åtte norske verdensarvstedene.

Norges Verdensarv har på sin side som formål å ivareta og fremme de norske verdensarvstedenes fellesinteresser og bidra til bevaring og utvikling i samsvar med UNESCOs verdensarvkonvensjon og beste praksis. Norges Verdensarv skal skape økt forståelse for det ansvar, de forpliktelser og muligheter som er knyttet til verdensarven, og de skal stimulere til faglig utveksling og samarbeid om verdensarvspørsmål, og være en erfaringsarena.

Direktør ved Rørosmuseet, Odd Sletten er styreleder i Norges verdensarv.

Erfaringsarenaer

Nordic World Heritage Association som ble stiftet på Island i forrige uke skal bistå og støtte implementeringen av UNESCOs verdensarvkonvensjon i de nordiske landene, gjennom å stimulere til samarbeid, lokalsamfunnenes deltagelse, faglig utveksling og erfaringsarenaer. Foreningens formål er knyttet til UNESCOs strategi som omfatter troverdighet, bevaring, kapasitetsbygging, kommunikasjon og lokalsamfunn.