Har ikke fanget opp elektrifiseringsplaner nord for Elverum

Rørosbanen, her ved Tynset stasjon.

Rørosbanen, her ved Tynset stasjon. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Hvilke planer regjeringen har for elektrifisering av Rørosbanen fra Elverum til Støren, har vi så langt ikke klart å fange opp, skriver Jernbaneforum Røros- og Solørbanen i sitt nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet invitetrer til til forumets årsmøte mandag 13. mars.

«Godspakke Innlandet» blir nærmere presentert av adm. dir. Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund under årsmøtet til Jernbaneforum Røros- og Solørbanen på fylkeshuset i Hamar. Den tidligere stats-sekretæren i Samferdselsdepartementet vil dermed innlede til en debatt om hvordan målsettingen om elektrifisering av hele Rørosbanen i tillegg til Solørbanen kan nås.

Det er videre blant annet opplyst at regjeringen ønsker å forsere utbyggingen av tunellen gjennom Oslo og utsette IC-utbyggingen blant annet til Lillehammer. Dette kan bety økte problemer med avviklingen av både person- og godstrafikken på Dovrebanen i mange år framover.

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen har tre klare målsettinger med sitt arbeid:

  • Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør-Norge.
  • Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Nord- og Midt-Norge og Europa.
  • Røros- og Solørbanen skal ha nasjonal betydning for persontransport.

Årsmøtedokumentene er sendt ut til alle medlemmene, som er kommunene langs de to jernbanestrekningene, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Næringsforum i Fjellregionen med godt over 100 medlemsbedrifter, Glommen Skog, Stora Enso og noen privatpersoner.

Andre som vil støtte opp om de tre hovedmål-settingene til organisasjonen, er hjertelig velkommen til å bli med som medlemmer.

Styret består av Arnfinn Nergård (Fjellregionen), Jo Petter Grindstad (Glommen Skog), Arne Støholen (Næringsforum i Fjellregionen), Anne-Karin Torp Adolfsen (Hedmark fylkeskommune), Arnfinn

Brechan (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og Bente Elin Lilleøkseth (ordfører i Løten). Sjur Strand (ordfører i Kongsvinger) og Terje Hoffstad  (ordfører i Stor-Elvdal) er vararepresentanter og inviteres til alle styremøtene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken