Behov for fem nye krysningsspor

JERNBANE: Stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten fra Høyre (nærmest) besøkte partikollegene Mona W. Slettum og Ole Jørgen Kjellmark for å diskutere godstrafikk på Rørosbanen. Bakerst rådgiver Lars Billingston fra næringsfraksjonen. Foto: Inge Morten Smedås

JERNBANE: Stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten fra Høyre (nærmest) besøkte partikollegene Mona W. Slettum og Ole Jørgen Kjellmark for å diskutere godstrafikk på Rørosbanen. Bakerst rådgiver Lars Billingston fra næringsfraksjonen. Foto: Inge Morten Smedås

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Flere krysningsspor må bygges for å øke godstrafikk på Rørosbanen.

DEL

Det er konklusjonen etter møtet med stortingspolitiker Torhild Aarbergsbotten (H), rådgiver i næringsfraksjonen Lasse Billington og banesjef Tor Rørosgård i Jernbaneverket mandag. Her deltok også de lokale Høyre-politikerne Mona W. Slettum og Ole Jørgen Kjellmark.

Mer forutsigbarhet

I arbeidet med å få mer gods over fra vei til bane er det to klare suksessfaktorer som må oppfylles; bedre kapasitet og økt forutsigbarhet. For å oppnå dette må flere krysningsspor anlegges.

For Rørosbanen innebærer det at fem nye krysningsspor må på plass mellom Støren og Hamar. Foreløpig ligger 2–3 nye krysningsspor inne i planverket.

– Planverket har vært for dårlig. Det bevilges penger til prosjekter som er klare, og det er nå viktig at det lages en god plan for alle nye krysningsspor på Rørosbanen. Nasjonal Trafikkplan (NTP) skal revideres til neste vår, og med et godt planverk øker sjansen for å få med dette i NTP for 2018-2029, understreker Aarbergsbotten.

Elektrisk drift ble også diskutert på møte, og her antydet man hydrogendrevne tog som et mer framtidsrettet, rimeligere og miljøvennlig alternativ til elektrisk drift med konvensjonelle kjøreledninger.

Artikkeltags