Anbefaler elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen først

Godstog på Rørosbanen.

Godstog på Rørosbanen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Jernbaneverket anbefaler at det umiddelbart bør vurderes å elektrifisere Røros -og Solørbanen.  I en utredning sier Jernbaneverket at godstogene som kjører mellom Oslo og Trondheim da vil få en alternativ rute når Dovrebanen må stenge på grunn av planlagte arbeider eller uforutsette hendelser. I tillegg vil en elektrifisering kunne ha positiv effekt for kjøretid, punktlighet og tilbudsutvikling for persontog.

– Elektrifiseringen av de to banene vil gi reduserte drivstoffutgifter for både person- og godstogselskapene. En elektrifisering vil også gi nedgang i klimagassutslippene. Alt dette bidrar til å styrke de to banestrekningenes konkurranseevne overfor annen transport, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Vi har fått gjennomslag for jobben vi har gjort

– En gledelig utredning 

– En felles driftsform for alle jernbanestrekningene ville gjort jernbanen mer effektiv og fleksibel, og dermed mer konkurransedyktig sammenliknet med annen type transport. Med denne utredningen har vi fått et nyttig innspill. Jernbaneverket går inn for å se nærmere på elektrifisering av Rørosbanen og Solørbanen først, mens det kan være flere alternativer for driftsform på Nordlandsbanen på lengre sikt. Alt dette skal Samferdselsdepartementet nå se nærmere på, uttaler samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, som fredag mottok utredningen fra Jernbaneverket.

Utredningen tar for seg strategi og driftsform på de ikke-elektrifiserte banene, og handler i første rekke om Rørosbanen, Solørbanen, Nordlandsbanen og Raumabanen.

Kostnadene ved en elektrifisering av Røros- og Solørbanen er anslått til om lag 7 milliarder kroner. En ytterligere utredning er nødvendig for å få et mer sikkert anslag på kostnadene.

Den videre prosessen er at Samferdselsdepartementet tar Jernbaneverkets utredning med i arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.

3620 ekstraseter til jul

– Godt jernbanenytt

Jernbaneforum ønsker fortgang

Elektrifisering må inn i NTP 

Artikkeltags