Torsdag ble det montert opp flere nye skilt på Tynset stasjon. Tilstandskontrollør i Bane NOR, Viggo Samuelshaug, forteller at de nye skiltene ikke er alternativ julepynt, men toglengdeskilt.

– De nye gule skiltene er toglengdeskilt. De skrus opp for å hjelpe lokførerne med hvor de skal stoppe, forklarer Samuelshaug.

Nye krav

Grunne til at de nye skiltene blir montert opp er nye krav om sikkerhet i forbindelse med krysningspunkter på stasjoner. Togsettene på Rørosbanen møtes ofte på Tynset, og dermed er det viktig at krysningspunktet i nordenden av stasjonen ikke blokkeres.

– Skiltene settes opp slik at togene ikke stopper for tidlig eller for sent og blokkerer krysningspunktet. Det er et krav på slike stasjoner, og lignende skilt vil bli satt opp også andre steder, utdyper Samuelshaug.

I tillegg til toglengdeskilt er det også satt opp varselskilt som oppfordrer passasjerer til å lytte og se etter tog.

Triks

For den som bruker Rørosbanen flittig kan også de nye skiltene spare deg for et par meter med rask gange. Begge togsettene som brukes på rørosbanen har en lengde på omtrent 100 meter. De nye skiltene viser både hvor togets front og ende vil være, men også midten av toget.

– Skiltene er satt opp som hjelp for lokkførerne, men ja togene vil stoppe akkurat her, bekrefter Samuelshaug mens han skrur på plass det siste skiltet.