Rørosingene skal bli flere, tynsetingene skal bli færre. Slik forklarer forskeren hvorfor

Statistisk sentralbyrå (SSB) la tirsdag frem ferske tall som viser den forventede befolkningsutviklingen frem mot 2050. Hovedalternativet viser nedgang i alle kommunene i regionen, bortsett fra Røros.