Kjente og kjære toner fra snøscena på Malmplassen da den 164. martnan ble åpnet tirsdag.