Statsbygg og Rørosmuseet skal sammen forvalte Kobberverkets eiendommer

Fra venstre: Tore Bergmann, Statsbygg, May Lisbeth Hamland, Rørosmuset, Odd Sletten, Rørosmuseet, Nina Refseth, MiST, Einar Holtane, KLD, Kjetil Lehn, Statsbygg, Margrethe Fløystad, Statsbygg, Berit Bakosgjelten, Rørosmuseet.

Fra venstre: Tore Bergmann, Statsbygg, May Lisbeth Hamland, Rørosmuset, Odd Sletten, Rørosmuseet, Nina Refseth, MiST, Einar Holtane, KLD, Kjetil Lehn, Statsbygg, Margrethe Fløystad, Statsbygg, Berit Bakosgjelten, Rørosmuseet.

Artikkelen er over 2 år gammel

Lørdag 8. september signerte Statsbygg, Museene i Sør-Trøndelag og Klima- og miljødepartementet ny leieavtale for eiendommene etter Røros kobberverks konkursbo.

DEL

Nå skal Statsbygg og Rørosmuseet samarbeide om den framtidige forvaltningen av eiendommen. Avtalen skal sikre at både vedlikehold og myndighetskrav blir ivaretatt for framtida. I hovedtrekk får MiST v/ Rørosmuseet ansvaret for istandsettingsarbeid, drift og vedlikehold på eiendommen, mens Statsbygg skal følge opp eieransvaret for bla. brannsikkerhet og universell tilgjengelighet.

Et vesentlig element i avtalen er de økonomiske rammebetingelsene. Disse ble avklart i statsbudsjettet for 2018, og innebærer bl.a. at Rørosmuseet ikke betaler leie, og at Klima- og miljødepartementet yter et tilskudd til MiST Rørosmuseet for istandsetting, forvaltning og vedlikehold på eiendommen. Forhandlingene har vært omfattende, det har vært en del både juridiske og økonomiske utfordringer som måtte løses.

Avtalen som nå er inngått er en pilot i Statsbyggs eiendomsportefølje, det er første gang det inngås en avtale hvor ansvaret for istandsettingen blir lagt til leietaker.

- For oss har det vært svært viktig at endringen i forvaltningen skal bidra til en fortsatt positiv utvikling for museumsarbeidet og bygningsvernet på Røros, og at avtalen kan styrke Rørosmuseets bygningsvernsenter, sier Regiondirektør i Statsbygg, Kjetil Lehn.

– Vi har gjennom denne prosessen blitt godt kjent med fagmiljøet i museet, og vi har stor respekt for det arbeidet som gjøres på Røros. Rørosmuseet er også godt fornøyd med avtalen.

- Det blir spennende å få inn Statsbygg som eier, de har sterk forvaltningskompetanse, og vi tror vi kan utfylle hverandre godt i den framtidige forvaltningen, sier museumsdirektør ved Rørosmuseet, Odd Sletten.

– Alle partene har lagt mye energi inn i å få til en god avtale, vi er veldig godt fornøyd med at vi fikk til en pilotavtale som ivaretar alle de viktigste målsettingene våre, og vi vil også berømme kulturminneavdelingen i Klima- og miljødepartmentet, den innsatsen departementet har lagt inn i denne prosessen har vært avgjørende for at vi kom i mål, sier Sletten.

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags