Kirkebygg i hele regionen representerer en arena der folk samles i glede og i sorg. I påsken er de stedet for å feire påskehøytiden, synge påskesalmene og dele fortellingen om mannen som døde og sto opp igjen. I disse dager står kirkene stort sett tomme, og det ønsket sokneprest Harald Hauge å gjøre noe med.

Derfor var han rask til å respondere, da Retten inviterte til et eventuelt mulig digitalt påskesamarbeid. Et par korte meldinger og noen samtaler senere hadde Hauge det meste klart, og nå vil vi sammen invitere til overføring av fem påskegudstjenester i Bergstadens Ziir på retten.no.

– Påsken er ikke avlyst! Selv om en kan få inntrykk av det med denne hytteforskriften og andre begrensninger, feirer vi jo påske i kirker over hele verden. Det er også noe med det å kunne invitere folk inn i det som skjer, og akkurat nå er dette måten å gjøre det på, sier Harald Hauge. (Saken fortsetter)

Da tanken først var tenkt, tok han kontakt med gode venner og musikk-kollegaer på Røros, Vegar Dahl og Kirsti Sæter.

– Vi måtte jo ha sang og musikk. Det hører med. Selvsagt er vår organist Stephen Hicks med på kirkeorgelet som til vanlige gudstjenester. Men, siden kirkene er stengt og en ikke skal samle folk vil det bli verre med salmesang fra kirkelyden. Derfor spurte jeg Kirsti og Vegar her om de kunne tenke seg å bidra til det, og de svarte unisont ja uten betenkningstid, forteller Hauge.

Sjøl gir han også tonefølge ved pianoet, og det vil bli fine musikalske innslag fra de tre samt organisten.

Påskefortellingen i fem deler

– Her hos oss i Røros kirke pleier vi å feire påsken langs fem stasjoner. Det er noe med at denne fortellingen rommer absolutt hele livet. Hele bredden av den menneskelige erfaringen. Det blir for mye å ta inn i løpet av en times gudstjeneste på en dag, forteller Hauge, og derfor stopper han opp litt for hver dag, for hver gudstjeneste, under fortellingen om Jesu påske i Jerusalem:

– Det er palmesøndag, den dagen han kommer dit. Skjærtorsdag som er på en måte «siste kvelden med gjengen», og så er det langfredag som er den dagen da lidelsen slår inn og Jesus blir korsfestet og dør og alt er bare fælt. Så er det påskenatt, da vi feirer – i en helt spesiell gudstjeneste – det mysteriet som skjer natta før påskemorgen. Og så kommer påskedagen, da vi på en måte slipper jubelen løs igjen etter 40 dagers fastetid og med ei uke med intenst fokus på denne siste reisa.

Kirketjener John Arne Langen er også på jobb sammen med organisten, og sørger for at det som hører med i en gudstjeneste er på plass. Tore Hilmarsen fra Arbeidets Rett sørger for at det blir sending på retten.no, så alle kan delta fra hjemme i stua.

– Da påskehøytiden nærmer seg dag for dag og tiltakene for å begrense smitten av koronaviruset stadig setter nye rammer for livene til folk flest, kjenner mange på at det er fint om noe kan gå sin gang sånn noenlunde normalt likevel, kommenterer redaktør i Retten, Guri Jortveit.

Felles tradisjoner i påsken

– Vi erfarer nye måter å være sammen på gjennom jobb og møter, og til og med noen sosiale aktiviteter via nettet. Følelsen av å gjøre noe sammen betyr mye for mange, og vi ønsker å bidra til det på vår måte, legger hun til.

Retten har valgt å gi ut Påskebilag for leserne våre i år også, om enn i forminsket versjon enn først planlagt. Det blir lokalt påskekryss-ord fra vår egen kryssordmaker Stein Dølmo, og vi har fått tidligere tynsetordfører og quiz-entusiast, Bersvend Salbu til å lage quiz for Retten-leserne.

– Jeg er også veldig glad for at Harald Hauge tok utfordringen, og ble med oss på å gjøre det mulig å sende fra påskegudstjenester i vakre Bergstadens Ziir. Harald er en mester med ord, med musikk og til å lage rammer for stunda, og han skal ta oss med gjennom fem av de viktige dagene i påskefortellingen. Kirkebenkene er tomme, men via sendingene våre kan en kanskje føle at en deltar i et slags fellesskap likevel, avslutter redaktøren.

Sendingene går åpent for alle:

Palmesøndag: kl. 11.00

Skjærtorsdag: kl. 11.00

Langfredag: kl. 11.00

Påskeaften: kl. 18.00

1. påskedag: kl. 11.00

Medvirkende er:

Liturg og predikant: Sokneprest Harald Hauge

Organist: Kantor Stephen Hicks

Forsangere: Kirsti Sæter og Vegar Dahl

Kirketjener: John Arne Langen