(NTB) Miljødirektoratet understreker at deres råd til departementet, avgrenser seg til å vurdere bestandens status og forventede utvikling i de tre fylkene.

Trass i sterke protester besluttet rovviltnemndene i de tre østlandsfylkene å opprettholde vedtaket om å skyte inntil 24 ulver innenfor ulvesonen tidligere i høst. I tillegg vurderes det å felle en familiegruppe på åtte dyr utenfor ulvesonen.

Stortinget vedtok i juni 2016 at bestandsmålet for ulv i Norge skal være 4-6 ungekull per år, hvorav tre skal være helnorske.

Det er klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som skal ta den endelige beslutningen.

Rovviltnemndene vedtok tidligere i år, som en oppfølging av Stortingets ulveforlik, at det kan felles inntil totalt 47 ulv i Norge til vinteren

Skadepotensial

– Stortingsmeldingen om ulv fra i vår legger til grunn at et uttak som sikrer oppnåelse av det nasjonale bestandsmålet, tilfredsstiller våre internasjonale forpliktelser og ikke vil true bestandens overlevelse, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Direktoratet erkjenner at spørsmålet om lisensfelling innenfor ulvesonen er av viktig prinsipiell og juridisk betydning.

– Det er derfor naturlig at Klima- og miljødepartementet vurderer nærmere om skadepotensialet innenfor ulvesonen er tilstrekkelig for å åpne for lisensfelling i dette tilfellet, sier Hambro.

– Lovstridig

Naturvernforbundet er skuffet over tilrådingen fra Miljødirektoratet

– Et vedtak om felling av alle fire familieflokkene kan være lovstridig, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Det er vanvittig at miljøforvaltningen ikke tør å uttale seg om hovedspørsmålet, nemlig hvorvidt denne voldsomme utskytingen er skadeforebyggende, slik forskriften krever, sier hun.

Forbundet peker på at blant ulvene som nemndene har åpnet for å felle, er fire familiegrupper i Osdalen, Letjenna, Slettås og Kynnås.

– Dette er ulv som ikke tar sau. Ulvefamilier holder seg i reviret sitt, hvor de jakter på blant annet bever, smågnagere og hjortedyr, sier Lundberg.

Glade bønder

– Rådet fra Miljødirektoratet bør gi klima- og miljøminister Vidar Helgesen den tryggheten han trenger til å opprettholde vedtaket fra rovviltnemndene, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Han mener sommerens hendelser i Rendalen, hvor over 500 sau i stor grad ble tatt av ulv som vandret ut fra ulvesonen og inn i beiteområder, viser at man må vurdere skadepotensialet både i og utenfor selve ulvesonen.

– Det blir meningsløst å snakke om skadepotensialet innenfor ulvesonen, når vi vet at utfordringen er at ulven likevel vil gå ut av sonen på jakt etter mat. Vi må ta skadepotensialet i sin helhet i betraktning, og sommerens tragedie i Rendalen viser at dette er betydelig, sier Frogner. (©NTB)