Det er statusen etter at Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

– Vi har et spesielt fokus på å overvåke og rapportere antall ungekull, siden Stortinget har bestemt bestandsmål basert på årlige ungekull, forklarer Jonas Kindberg, som er leder i Rovdata.

For to av rovviltartene er bestandsmålet nådd; for to av artene er det ikke oppnådd.

For få bjørner

I et nyhetsbrev forteller Rovdata at det er regnet ut at det er født tett på seks bjørnekull.

– Fordi det er vanskelig å registrere binner med årsunger i felt, blir det sannsynlige antall årlige bjørnekull beregnet ut fra antall hunnbjørner, opplyser Rovdata-leder Jonas Kindberg i et nyhetsbrev. Det var 51 binner registrert gjennom DNA-prøver.

Bestandsmålet er ikke oppnådd, for det er på 13 ynglinger.

Mer ulv enn målet

Snart kommer den endelige rapporten om ulv i Norge og Sverige, men det som er klart var at det per 7. april var påvist ulvekull i de fire helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, og i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnar og Skillingsmark. Det blir til sammen sju ynglinger av ulv, når grenserevirene teller med 0,5.

Etter ulveforliket i Stortinget er bestandsmålet satt til 4–6 ynglinger for ulv.

Mer jerv enn målet

50 jervekull er 11 mer enn hva Stortinget har satt bestandsmålet til.

Etter at hiuttakene er trukket fra, gjensto 43 kull.

For lite gaupe

Stortinget har vedtatt at det skal være 65 årlige familiegrupper av gaupe. Her er ikke bestandsmålet nådd, ettersom det var registrert 52 grupper.

Nye tall fra vinterens registreringer av gaupe like om hjørnet.