– Nå er Rendalen hardest rammet av ulv. Hva skjer på sikt?

Sp-politikere i Nord-Østerdalen frykter for beitenæringa, og vil ha en plan for å bevare den.