Regjeringen vil etablere et besøkssenter for rovdyr i Hedmark

– Det er viktig med en objektiv kunnskapsformidling om rovvilt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.