Rovviltnemnda ba om mer penger, fikk millionkutt i stedet

SAU PÅ BEITE: Forebyggende tiltak skal begrense skadene rovvilt gjør på husdyr og tamrein. Konfliktdempende tiltak skal begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper, fremgår det på Fylkesmannens nettside.

SAU PÅ BEITE: Forebyggende tiltak skal begrense skadene rovvilt gjør på husdyr og tamrein. Konfliktdempende tiltak skal begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper, fremgår det på Fylkesmannens nettside. Foto:

Nå må rovviltnemnda i Hedmark ta en ny runde med fordeling av midler til konfliktdempende og forebyggende tiltak.

DEL


Arnfinn Nergård fra Os er leder i rovviltnemnda. Han sier de gikk ut fra at de hadde de samme rammene som i fjor da nemnda møttes i slutten av januar for å lage budsjettet. Da var nemlig ikke rammene fra Miljødirektoratet klare ennå, men signalene var at det ville bli omtrent som før.

Får trolig 14 millioner til å forebygge skader på sau og tamrein

– Vi hadde utsikter som i fjor, men samtidig mente vi at vi burde ha mer. I fjor var rammen på 14 millioner kroner; vi mente vi burde opp på 14,5 millioner. Når tildelinga kommer, ser vi at rammen er redusert til 13 millioner, sier Nergård til Arbeidets Rett.

Han legger til at det betyr at nemnda må gjøre noen andre disponeringer, og se på saken på nytt.

– Et slikt kutt vanskeliggjøre arbeidet. Det å få såpass mye mindre, det er et dårlig signal fra de sentrale myndigheter. Jeg synes det var innmari kjedelig å få den der, sier han om den reduserte rammen.

Hva kuttet på én million kan gå på bekostning av, vil ikke nemndlederen forskuttere. Nemnda skal møtes og si sitt først. 13. mars har de møte.

– Men én million er mye penger, kommenterer Nergård, som mener det gikk fra knapt til knappere med midler til konfliktdempende og forebyggende tiltak mot rovviltskader.

Økte satser

Da nemnda hadde møte 29. januar foreslo nestleder Reidar Åsgård fra Engerdal å ta med i vedtaket at det forutsettes at økte satser til tidligsanking og hjemmebeite følges opp med at Stortinget og Miljødirektoratet bevilger en tilsvarende økning i rammene fra direktoratet. Rovviltnemnda i Hedmark ser ikke at beløpet kan hentes ut ved å skjære på noen av de andre postene.

Miljødirektoratets forslag om økte satser for tidligsanking og hjemmebeite utgjør en merutgift på 300.000 kroner.

I vedtaket sitt pekte nemnda på at bevilgningene til forebyggende og konfliktdempende tiltak har gått ned over tid.

Mer til tamrein og akutt-tiltak

Nemnda høynet budsjettposten fra det foreslåtte 50.000 til 75.000 kroner til forebyggende tiltak innenfor sør-samisk tamreindrift. Pengene er satt av til forsterket tilsyn i kalvingstida.

Andre poster ble også justert sammenlignet med innstillingen. Reidar Åsgård foreslo en økning av budsjettposten på tekniske tiltak til 305.000 kroner, og det ble også foreslått å øke posten for akutte tiltak til 700.000 kroner.

Det begrunner nemnda med spesielt to forhold: At ulvebestanden er økende, og befinner seg langt over Stortingets bestandsmål, og at direktoratet signaliserer at det ikke vil finnes ytterligere midler til akutte tiltak som vil oppstå som følge av ekstraordinære tiltak i løpet av beitesesongen.

Å sikre minst mulig tap av husdyr til rovvilt har høyeste prioritet for nemnda når de skal fordele midler. Derfor vil nemnda satse mer på tiltak som er effektive til å redusere tap, og mindre på tiltak som har liten eller usikker dokumentert skadeforebyggende effekt.

Slik så budsjettet ut etter vedtaket i nemnda i januar (forbruk i 2017 i parentes):

 • Ekstraordinært tilsyn: 200.000 (119.000)
 • Akutte tiltak: 700.000 (531.098)
 • Forberedt tidligsanking: 2,3 millioner (1.967.976)
 • Utvidet tilsyn i kombinasjon med tidligsanking: 450.000 (474.000)
 • Hjemmebeite: 5,67 millioner (5.425.250)
 • Flytting av sau: 1,1 millioner (1.063.591)
 • Gjerding: 150.000 (653.900)
 • Gjerdeprosjektene i Trysil/Grue: 700.000 (820.000)
 • Tekniske tiltak: 305.000 (414.600)
 • Forebyggende tiltak i reindrifta: 75.000 (75.000)
 • Konfliktdempende tiltak: 600.000 (650.000)
 • Forskning, utvikling og evaluering: 100.000 (100.000)
 • Fellingsvederlag: 2,1 millioner (2.081.733)
 • Diverse: 50.000 (20.865)

Budsjettet er lagt innenfor en ramme på 14,5 millioner kroner. Forbruket i 2017 var på tett oppunder 14,4 millioner kroner. Budsjettrammen i 2017 var på 14 millioner. Det kom i 2017 en ekstra bevilgning fra staten på 360.000 kroner til prosjektet for mer effektiv skadefelling og en styrket beitenæring i Nord-Østerdalen.


Artikkeltags