Ber kommunen om penger foran beitesesongen

SNART LAMMING: I slutten av april starter lamminga i sauefjøsene i Fjellregionen. I juni bærer det til fjells på utmarksbeite for sauer og lam.

SNART LAMMING: I slutten av april starter lamminga i sauefjøsene i Fjellregionen. I juni bærer det til fjells på utmarksbeite for sauer og lam. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ser store utfordringer med rovdyr.

DEL

Alvdal Sau og Geit har søkt Alvdal kommune om 50.000 kroner som kan brukes til skadefelling, kadaversøk og opplæring av kadaverhund-ekvipasje.

– Alvdal Sau og Geit ser store utfordringer for kommende beitesesong både med hensyn til ekstraordinær tilsyn i forbindelse med rovdyrangrep, og uttak av skadegjørere i forbindelse med fellingstillatelser, skriver organisasjonen i søknaden.

De viser til at det i 2004 ble bevilget 40.000 kroner til eventuelle skadefellingsforsøk, og at pengene ble belastet kommunens kraftfond.

I søknaden viser Sau og Geit til at kommunestyret tidligere har uttrykt at det er et statlig anliggende at det fortsatt skal kunne tas ut store matproduksjonsverdier gjennom utmarksbeiting, og at dette påvirkes av statlig rovdyrpolitikk.

Sau og Geit legger til at Alvdal Grunneierlag har lite økonomisk spillerom til å igangsette ekstraordinære tiltak i forbindelse med rovdyrangrep.

Skadefelling av rovdyr

Skadefelling er aktuelt når rovvilt som bjørn, gaupe, ulv og jerv gjør skade på beitedyr.

I beitesesongen er det Fylkesmannen som gir en eventuell fellingstillatelse, etter at rovviltkontaktene fra Statens naturoppsyn har sett på skadde og drepte beitedyr og dokumentert skadeårsaken.

Det kan bare gis fellingstillatelse innenfor den kvoten og den områdeavgrensingen som er satt av en rovviltnemnd, eller av Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar er å ha fellingslag på plass i forkant av hver beitesesong. Staten betaler godtgjørelse til mannskapene.

La ned vervene sine

Situasjonen i 2017 er slik at de kommunele fellingslagene i flere av nord-østerdalskommunene la ned sine verv etter at klima- og miljøminister Vidar Helgesen bremset lisensfellingen av ulv med å reduserte kvotene som rovviltnemndene hadde satt.

De kommunale fellingslagene mener de står foran en jobb som blir for vanskelig å gjennomføre innenfor dagens rammer.

Også rovviltnemnda i Hedmark har lagt ned sine verv. Det samme har deler av nemnda i Oppland.

Artikkeltags