Genetisk viktig ulv er tilbake: Ordførerne Linda og Line krever felling, og etterlyser informasjon

Ordførerne i Rendalen og Engerdal er i harnisk etter at Engerdal og deler av Rendalen nå er tatt ut av fellingsområdet for ulvejakta. De savner også informasjon om Elgå-ulvens vandring.