Anbefaler å gå inn i prosjekt for mer effektiv skadefelling av rovvilt

Artikkelen er over 3 år gammel

Folldølene behandler sak om fellingslag.