– Det er uønska at ikke-involverte personer kan dukke opp i fellingsområder og sette eget liv i fare

SMÅBRUKARLAGSLEDER: Ståle Støen er leder i Hedmark bonde- og småbrukarlag.

SMÅBRUKARLAGSLEDER: Ståle Støen er leder i Hedmark bonde- og småbrukarlag. Foto:

Hedmark bonde- og småbrukarlag har sett seg lei på at lisensjegere og skadefellingsmannskap ikke får gjøre jobben sin i fred.

DEL

Bonde- og småbrukarlaget i Hedmark har kommet med flere innspill til høringen på endringer i rovviltforskriften.

– Samfunnsoppdraget skal gjennomføres utforstyrra, skriver styreleder Ståle Støen fra Folldal.

Han viser til at Stortinget har lagt til grunn at lisensfelling skal være måten å regulere den norske ulveforekomsten på. Bonde- og småbrukarlaget foreslår å ta inn et nytt punkt i rovviltforskriften slik at lisensfelling kan skje uten hindringer og forstyrrelser fra individer og grupper av individer.

– Det samme gjelder for så vidt også skadefelling. Av sikkerhetsmessige hensyn er det uønska at ikke-involverte personer kan dukke opp i fellingsområder og sette eget liv i fare. Det er på høy tid at personell som utfører et samfunnsoppdrag med bestandsregulering av rovvilt, kan utføre oppdraget uhindra og uforstyrra med maksimal sikkerhet. Det er uansvarlig og uhensiktsmessig å flytte rovviltkampen ut i felten, mener organisasjonen.

Hele flokken

De tar også til orde for at hele flokker må felles når det er spørsmål om å tømme et revir.

Både i Julussa og Osdalen ble det gående igjen ulv etter at kvoten i vinter var fylt. Noe senere ga Klima- og miljødepartementet klarsignal til å felle de to siste årsvalpene i Osdalen, og også én årsvalp i Julussa.

– Det er uheldig at lisensfelling utøves på en slik måte at årsunger blir igjen alene, samt at slike individer kan komme inn i beiteområder og gjøre stor skade, fortsetter Støen, og viser til situasjonen med omfattende angrep på sau i Rendalen i 2016.

Bonde- og småbrukarlaget tar til orde for at selv om bestandskartlegginga er upresis, og det viser seg å være anslått et for lavt antall ulv, bør hele flokken felles når et revir skal tas ut.

Hedmark bonde- og småbrukarlag drøftet endringene i rovviltforskriften på et styremøte for litt siden, og de støtter at ulvefellinga utenfor ulvesonen kan ta til samtidig med elgjakta 25. september. Forslaget går også på én måned lengre periode om våren, nemlig ut april.

Innenfor sonen ønsker bonde- og småbrukarlaget også endringer i jakttidsrammen, slik at det er mulig å starte 1. oktober og holde på ut mars.

– Det er jo slik at dette er ei jakttidsramme for lisensfelling, og dersom det er dårlige sporingsforhold, må det være mulig å avvente fellingsforsøk til det er tilfredsstillende sporingsforhold. På den måten kan det gjennomføres uttak av hele flokker slik at argumentet om at årsvalper blir uten tilhørighet, ikke har noen gyldighet, kommenterer bonde- og småbrukarlaget.

Villrein

Organisasjonen berører også forholdet mellom villrein og ulv, og påpeker at Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på siste rest av europeisk villrein.

– Særlig sårbar er reinen etter en lang vinter hvor drektige simler kan kaste kalven når rovvilt jager. Fra Rondane sør kom det i fjor melding om en betydelig fostringsflokk hvor det ble observert kun tre kalver, og ulv ble felt i umiddelbar nærhet. Med klimaendringer på gang, menneskelige arealinngrep, infrastruktur som veier og jernbane vil levekåra for reinen forverres betydelig. Da kan det ikke være slik at en på toppen av denne belastninga skal verne om ulv i områder der den ikke skal yngle, og som i tillegg gjerne er prioriterte beiteområder for husdyr. Derfor vil vi foreslå å ta inn i rovviltforskriften at ulv i villreinområder tas ut, avslutter Støen.Artikkeltags