Synes rovviltnemndene setter for høye kvoter

ULV: Illustrasjonsfoto.

ULV: Illustrasjonsfoto. Foto:

– Det er en innskrenking av ulvesonen å ta ut tre ulveflokker, mener naturverner Per Flatberg.

DEL

Klagen på vedtaket som rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold fattet om at det skal åpnes for lisensjakt fra nyåret på flokkene Mangen, Slettås og Hobøl skal avgjøres av Klima- og miljødepartementet . Avgjørelsen vil ventelig komme før jul.

– Forskere mener at uttak av de tre flokkene neppe vil føre til færre sauetap neste sommer. Valpene i disse flokkene trekker østover, mens svenske ulver trekker seg vestover og utgjør et skadepotensial, sier Flatberg.

Per Flatberg synes rovviltnemndene er alt for rause med kvotene, ikke bare på ulv. Han snakker også om jerven, og har liten sans for at Statens naturoppsyn (SNO) går inn og gjør hiuttak på restkvoter som er igjen etter at lisensjakta er over. Han fordømmer også uttak av bjørn på snø om våren.

– Uttak av bjørn på vårsnø er noe av det mest uetiske jeg vet om. Det er ikke sikkert at bjørnen ville fortsatt å holde seg i området, engang. Det er ikke sikkert den ville gjort skade.

Jervekvotene sier han at han har fulgt nøye med på i rovviltnemnda i Midt-Norge (region 6) i mange år.

– Når de setter en høy kvote er det for at det ikke skal være begrensende for hva som skal kunne tas ut. Men de siste dyra må ikke tas ut. Hiuttak er noe forferdelig svineri. Nemndene burde være mer nøkterne i sine tall. Jeg synes ikke de har vært det, i alle fall ikke i region 6.

– Men bestandsmålet er nådd?

– Akkurat nå er det det. Region 6 har ligget på grensa, men nå ligger det over. Det vil variere fra år til år.

– Når det kommer klager på rovviltnemndenes vedtak, er det vel i praksis Klima- og miljødepartementet som setter kvotene?

– Joda. Men departementet burde sagt mye tydeligere fra!

699 jerver ble registrert i Skandinavia forrige vinter

Jerv felt i Folldal tirsdag. Nå er det kun ett dyr igjen på kvoten


Artikkeltags