Nils P. Hagen: - Synliggjør kostnadene! Legg sammen timer og kroner og send regninga nå, helst via pressen så alle får se

VENSTREMØTE: Klima og miljøminister Ola Elvestuen møtte Nils P.Hagen (t.h) og andre lokale venstrefolk senere på søndagskvelden, Her er de to ennå i Gammeldalen. Foto: Guri Jortveit

VENSTREMØTE: Klima og miljøminister Ola Elvestuen møtte Nils P.Hagen (t.h) og andre lokale venstrefolk senere på søndagskvelden, Her er de to ennå i Gammeldalen. Foto: Guri Jortveit Foto:

Av

Venstre lokalt forventer at KLD kommer med konkrete tiltak om skadefelling og kompensasjon.

DEL

- Miljøministeren må komme med konkrete tiltak i løpet av noen hete sommeruker nå. Hvis ikke må vi løfte saken ett hakk opp trykke enda hardere på. For Venstres del betyr det å gå til partilederen, sier Hagen.

Nils P. Hagen fra Telnes og fem andre Venstrefolk fra Hedmark, fulgte opp møtet med statsråd Ola Elvestuen (V) i Gammeldalen med et møte med statsråden i Oslo mandag. Hagen er tydelig på at hele fylkeslaget har forventninger til at det skjer noe.

- Først og fremst når det gjelder effektiv felling og rettferdig kompensasjon. Det har vært stikkordene så langt. Deretter må en på lengre sikt jobbe med det som er årsaken til situasjonen, størrelsen på ulvestammen, sier Hagen til Arbeidets Rett.

Nytt ulveangrep på sau i Tynset: – Tror ulven var i nærheten under statsrådsbesøk

- Når det gjelder situasjonen i Nord-Østerdalen nå, sa ministeren at det skal stilles nok midler til rådighet. Da er det viktig at kostnadene til felling og kostnadene med å følge opp skadde beitedyr synliggjøres. Det er først når vi regner timer om til penger, en ser hvor omfattende det tross alt er. Derfor mener jeg at det er bare å gå offensivt ut. Ikke vent til høsten. Min anbefaling til faglag og andre er at får sendt regninger fortløpende! Send det helst via pressen, så vi andre også får se summen!

Statsråd Elvestuen kom, så, men vant ikke

- Mange var skuffet etter søndagens møte med ministeren. Hva synes du?

- Jeg tror en bare må ha realistiske forventninger om hva en kan oppnå, og jeg tror at så langt vi kom på søndag og mandag er så langt vi kunne komme. Jeg har aldri tidligere heller møtt en minister og oppnådd så mye der og da, så jeg er ikke pessimistisk sjøl om jeg ser flere etterlyser mer konkrete tiltak. Men, som sagt, dersom det ikke skjer noe i løpet av noen nære sommeruker nå, da skal vi bli utålmodige da. Hvis vi ikke lykkes i departementet, går vi til lederen i partiet.

- Uttrykte statsråden at han forstår omfanget av skadene i NØ?

- Ja, han gjør jo det. Men, samtidig så tror jeg at det som skjer i Tynset, Tolga og Rendalen nå, det er ikke spesielt uventa. Dette vil skje årvisst det, hvis vi skal holde oss med en så stor ulvestamme. Personlig har jeg mer trua på logikk enn følelser. Jeg tror derfor det er smart, slik en tenker rundt dette fellingsprosjektet i regionen. Se på mulighetene for å bruke teknologi. Vi sørget blant annet for at ministeren møtte en av grundere av "Findmy" på Kvikne. Det pekes stadig på at følgene av årets beitesesong kan bli at brukerne som er rammet nå gir seg med sau. Det er et worst-case-scenario, men samtidig så er det alvorlig. Da er det ikke sau igjen på beite mellom Glåma og Åkrestrømmen i Rendalen. Vi bør ikke komme dit.

- Politikere og faglag i Gammeldalen utfordret statsråden på handlingsrommet i rovviltvedtaket. Kommentar?

- Slik jeg ser det har ikke statsråden og KLD gjort noe som er i strid med stortingsflertallet. Sannhetens øyeblikk kommer ved klagebehandlingen av rovviltnemndenes forslag til kvoter. Først da får vi verifisert at 4-6 ynglinger er bestandsmålet.

- Statsråden poengterer at rovviltforliket sier det skal være ulv i Norge, og viser stadig til at naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og regjeringserklæringen legger premisser for forvaltningen. Til tross for forliket er ikke alle på Stortinget enig i tolkningen av handlingsrommet?

- Elvestuen har gjentatt dette mange ganger som du sier. Det ser ut til at saken har lite fokus i Stortinget. Den eneste måten å øke trykket der på, er at alle politiske miljøer i Hedmark jobber mot sine folk der. Dette handler ikke bare om miljøministeren. Tross alt forvaltes det nå ut fra et forlik som hele Stortinget har vært med på. Dersom Høyre og Ap ikke er enige med statsråden, må de utfordre ham på nettopp dette da.

Artikkeltags