Ståle Støen snakket om beitepolitikk i høring på Stortinget

PÅ STORTINGET: Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

PÅ STORTINGET: Ståle Støen fra Hedmark Bonde- og Småbrukarlag Foto:

Beitepolitiske spørsmål var tema for folldølen Ståle Støen da bonde- og småbrukarlaget møtte til høring på Stortinget denne uka.

DEL

Ståle Støen fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag snakket under en åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité i forbindelse med statsbudsjettet.

Han tok til orde for at bruken av beiteressursene i utmarka kommer til sin rett i ei tid som han sa preges av erkjennelse om at klimaavtrykket må reduseres og totalforsvaret i Norge må styrkes.

Støen viste til rovviltforliket i Stortinget og snakket om raske uttak av rovdyr som gjør skade på beitende dyr.

– Nibio har dokumentert at 55 prosent av Fastlands-Norge allerede er rovviltprioritert område og at store beiteprioriterte områder i nærheten av rovdyrsoner er satt under driftsmessig krevende forhold, sa Ståle Støen.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

– Mattilsynet peker på at potensielle skadegjørere i beiteprioriterte områder må tas utfør beitesesongen tar til, sa Støen, og la til at det foreligger planer for krisehåndtering ved rovviltkatastrofer - noe Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet, og som han nå spør om komiteen kan be Klima- og miljødepartementet legge inn i rovviltforskriften.

– Det vil bidra til at det offentlige er bedre forberedt når rovvilt igjen angriper husdyr på beite i alvorlig omfang, fortsatte folldølen.

Han etterlyste vilje hos Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet til å komme med verktøy som bidrar til raske uttak av rovvilt, og han snakket også om den psykiske og arbeidsmessige belastningen på beitebrukere som blir rammet av rovviltkatastrofer.

Han tok også opp forslaget om en nasjonal rovviltklagenemnd, og sa at bonde- og småbrukarlaget ikke kan se at en slik nasjonal nemnd er i tråd med maktfordelingsprinsippet.

– Det er nok kokker og nok aktører i rovviltforvaltningen, konkluderte Støen, som også tviler på om en nasjonal rovviltklagenemnd som vil kreve et betydelig sekretariat, er i stand til å være operative til rask behandling på kort varsel.

En annen aktør som også deltok under høringen, var dyrevernorganisasjonen Noah. Herfra sa Siri Martinsen at de mener penger som er satt av til konfliktdempende tiltak ikke bør brukes til å skyte truede rovdyr, men til holdningsendringer.

Artikkeltags