Elvestuen: Ulveforvaltningen er ingen ren matematisk øvelse

Sp-representant Enger Mehl spør om ulv, men statsråd Elvestuen (V) svarer ikke før kvoteklagene er behandlet.

DEL

Emilie Enger Mehl (Sp) stilte spørsmål til Klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) i Stortinget nylig, og ba statsråden redegjøre for hvor mange ynglinger som må tas ut for å nå bestandsmålet for ulv. Enger Mehl ba videre om en oppstilling av de ulike alternativene for uttak av norske/svenske ynglinger, eller kombinasjoner av disse. Hennes begrunnelse for spørsmålet er at bestandsmålet for ulv er på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnorske.

Sp-Greni spør om erstatning for å hindre rovdyrtap

- Det er nå langt fler enn disse. For å nå bestandsmålet må man ta ut et antall helnorske revir og grenserevir. Jeg ber statsråden om en oversikt over hvor mange ynglinger som må tas ut, for eksempel 3 norske og 2 svenske = 4, eller 2 norske og 2 svenske = 3 osv.

Ola Elvestuen har svart skriftlig at han ikke vil uttale seg konkret om omfanget av kommende lisensfelling før sakene er endelig behandlet , da Klima- og miljødepartementet er klageinstans på vedtak fattet av rovviltnemndene.

- Rovviltnemndene har nå vedtatt nye kvoter for lisensfelling kommende høst og vinter. Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus, Østfold) og 5 (Hedmark) har vedtatt felling av ulvene i tre helnorske revir. Vedtaket om kvote for lisensfelling i region 4 og 5 har blitt påklaget og er under klagebehandling i rovviltnemndene i region 4 og 5.

- På mer generelt grunnlag vil jeg understreke at norsk forvaltning av ulvebestanden skal være i tråd med Bernkonvensjonen, naturmangfoldloven, rovviltforlikene fra 2004 og 2011 og Stortingets flertallsvedtak om ulv fra 2016. Forvaltningen av ulvebestanden kan ikke skje som en rent matematisk øvelse, skriver Elvestuen.

Flytter sau til ulvefri beitemark

Videre heter det:

- Forvaltningen av ulv baserer seg på en helhetsvurdering hvor bestandsstørrelsen, sett i forhold til bestandsmålet, inngår som en del av vurderingen. Usikkerhet om blant annet inn- og utvandring, nye valpekull, ulovlig jakt, lederdyr som forsvinner og revir som oppløses inngår som andre viktige momenter i vurderingen. I tillegg skal vedtak ha hjemmel i naturmangfoldloven dersom felling skal kunne tillates. Siste endelige bestandsstatus for ulv i Skandinavia ble rapportert av Rovdata 1. juni 2018, og tallene viser at vi sist vinter hadde 10,5 valpekull av ulv i Norge medregnet halvparten av ynglingene i grenserevir. To ulvefamilier ble skutt i vinterens lisensfelling, slik at vi altså hadde igjen 8,5. Dette er 2,5 ynglinger over bestandsmålet Stortinget har vedtatt.

Sommerjobb med ulv: – Det er ingen ulvehatere på fellingslagene våre

Artikkeltags