Sp-Greni spør om erstatning for å hindre rovdyrtap

DEL

Heidi Greni, stortingsrepresentant for Sp, vil at statsråd Ola Elvestuen skal svare om hvordan ekstraarbeid på grunn av rovdyrsituasjonen i beiteprioritert område kan kompenseres.

Flytter sau til ulvefri beitemark

- Planlagt utvidet tilsyn kan støttes når det er en nødvendig del av tiltak med direkte tapsreduserende effekt, men må avklares med Fylkesmannen på forhånd. Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende omfattes også, så lenge de faller innenfor forskriftens formål, svarer statsråden.

Greni viser til at § 13 i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovdyr, gir bestemmelser om erstatning av omkostninger, ulemper og kostnader på besetningsnivå. Erstatninger for følgekostnader i sauebesetninger ytes etter satser som gir økt erstatning ved økende tap.

Elvestuen: Ulveforvaltningen er ingen ren matematisk øvelse

- Beitelagene gjør en stor innsats for å redusere tap av husdyr til rovvilt. Skadereduksjoner som følge av slik innsats gir ikke erstatning. Vil statsråden bidra til at merarbeid og tilsyn som utføres i beitelag for å redusere tap kan gis godtgjørelse?, spør hun.

- Tiltak med direkte tapsreduserende effekt omfatter tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr, blant annet tidlig nedsanking, forsinket utslipp på utmarksbeite, flytting til mindre rovviltutsatte beiteområder, hjemmebeite og rovdyravvisende gjerder. Utvidet tilsynsaktivitet støttes ikke alene, men omfattes i kombinasjon med andre tiltak, for eksempel ved bruk av vokterhund, svarer Elvestuen.

Statsråden viser videre til at det totalt ble utbetalt rundt 76 millioner kroner til forebyggende og konfliktdempende tiltak i 2017. 45 av disse ble utbetalt til sauenæringen. Det er også etablert en ordning med kompensasjon ved vedtak om beiterestriksjoner etter dyrevelferdsloven.

Sommerjobb med ulv: – Det er ingen ulvehatere på fellingslagene våre


Artikkeltags