Utvidet fellingstillatelse nok en gang

Onsdag ble det funnet ei bjørnedrept søye i Tron-Kvebergkjølen sankelag i Alvdal kommune.

DEL

Det er funnet nye sauekadaver flere steder i regionen og fellingstillatelsen på bjørn er utvidet nok en gang både når det gjelder forlengelse av virketid og utvidelse av fellingsområde.

Fellingstillatelsen gjelder felling av en bjørn og har varighet fram til klokka 12 den 10. august.

Fellingsområdet er avgrenset til dette området: Nord for fv. 217 fra Isterfossen i Engerdal til Åkrestrømmen i Rendalen, øst for fv. 30 i Rendalen kommune, øst for Glomma i Alvdal, Tynset og Tolga kommuner, og vest for fv. 26 i Tolga og Engerdal kommuner sørover til Isterfossen.

Det er fortsatt Rendalen kommune som er ansvarlig for gjennomføring av fellingsforsøket.

Tidligere har Fylkesmannens gitt skadefellingstillatelse på brunbjørn i deler av Rendalen, Tynset, Tolga og Engerdal kommuner, først til den 20.juli, deretter til den 27.juli.

Tron-Kvebergkjølen beitelag i Alvdal meldte om funn av kadaver onsdag denne uka, og fikk skriftlig bekreftelse på dette i dag den 3.august.

Bakgrunnen for vedtaket er at det ble gitt skadefellingstillatelse på en bjørn etter at det ble funnet ei bjørnedrept søye ved Finstad i Rendalen kommune 20. juli. Fellingslaget har vært tett på bjørnen i løpet av fellingsforsøket uten å lykkes.

Den 27. juli ble det igjen funnet ferske skader, tre søyer, ved Finstad som Statens naturoppsyn har konkludert med at er antatt tatt av bjørn. I begynnelsen av juli var det også sju dokumenterte bjørneskader innenfor det samme fellingsområdet. Den 2. august ble det funnet ei bjørnedrept søye i Tron-Kvebergkjølen sankelag i Alvdal kommune. Dette er et område som grenser til det tidligere fellingsområdet. Skaden er vurdert til å være fra samme dag.

Artikkeltags