Rundballer skal ikke lagres langs veg: - Å kjøre inn i en rundball eller en parkert traktor kan sammenliknes med å kjøre inn i en bergvegg

Det er ikke tillatt å lagre rundballer og utstyr langs offentlig veg.